עדכונים ושעות פעילות מיוחדות

24/03 - פורים מחוץ לירושלים

כל אתרי התיירות
פתוחים כרגיל

פורים שמח!!

25/03 - פורים בירושלים

הגן הארכיאולוגי מרכז דוידסון
פתוח כרגיל 09:00-17:00

שאר אתרי התיירות (חורבה, בית שרוף ופלוגת הכותל) – סגורים!!

פורים שמח!!

28-29/5/2024

הגן הארכיאולוגי ייסגר למבקרים
בשעה: 15:00.