יום הזיכרון
לחללי צה"ל
ויום העצמאות

פעילות לתושבים מפונים